Hustopečské skákání
v češtině in English
20. ročník Hustopečského skákání 24. a 26. ledna, Memoriál Mileny Hübnerové

Propozice

 

Propozice

20. ročníku mezinárodních halových závodů ve skoku vysokém

HUSTOPEČSKÉ SKÁKÁNÍ  2019

(Memorial Mileny Hübnerové)

Pořadatel:

Město Hustopeče ve spolupráci s TJ Agrotec Hustopeče a SK Atletika Hustopeče a SPOZAM Hustopeče.

Datum a doba konání:

Čtvrtek 24. ledna 2019   začátek v 9.00 hod.

Sobota 26. ledna 2019   začátek v 10.00 hod.

Místo konání:

Městská hala Hustopeče, Šafaříkova ul. (od sjezdu z dálnice D2 po hlavní silnici, po 150 m doleva kolem městského bazénu a stadionu)

Závodní kategorie:

ml.žáci a žákyně                        (roč. 2006 - 2007)

st.žáci a žákyně                          (roč. 2004 - 2005)

dorostenci a dorostenky          (roč. 2002 - 2003)

junioři a juniorky                       (roč. 2000 - 2001)

muži a ženy                                 (roč.1999 a dříve narození)

Kategorie muži A a ženy A je součástí seriálu Agrotec HJ GRAND PRIX řinecké železárny a Moravia Steel 2018 a je pouze na pozvání.

Žákovské kategorie jsou pro závodníky okresu Břeclav vyhlášeny jako Okresní přebor.

Přihlášky:

Závodníky přihlašují oddíly prostřednictvím webových stránek Českého atletického svazu www.atletika.cz nebo písemně od 7. do 22. ledna 2019.  Písemné přihlášky posílejte na e-mailovou adresu: reditel@zsvestonice.cz .

Startovní vklady:

Závodníci startují bez startovních vkladů ve všech kategoriích.

Prezentace:

Začátek prezentace ve čtvrtek 24. 1. 2019 od 8:00 hod., v sobotu 26. 1. 2019  od 9:00 hod. ve vestibulu sportovní haly. Prezentace bude ukončena vždy 10 min. před začátkem příslušné kategorie.

Předpis:

Závodí se podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto rozpisu.

Úhrada:

Závodníci startují na náklady vysílající složky nebo své vlastní.

Poznámky:

· Po příchodu do budovy jsou k dispozici 2 mužské a 2 ženské šatny. Po skončení svých kategorií žádáme všechny závodníky, aby šatny uvolnili pro další startující.

· Vstup do tělocvičny haly je možný pouze v čisté obuvi.

Časový pořad a základní výšky:

 

Čtvrtek  24.1.2019

08.00 zahájení prezentace
09.00 ml. žákyně 100 cm
10.15 ml. žáci 110 cm
11.45 st. žákyně 115 cm
12.45 st. žáci 125 cm

 

Sobota 26.1.2019

09.00 zahájení prezentace
10.00 dorostenci, junioři 145 cm
11.30 dorostenky, juniorky, ženy 135 cm
13.00 muži B 185 cm
17.00 ženy A 175 cm
19.00 muži A 210 cm

Pořadatelé si vyhrazují právo upravit časový harmonogram, soutěžní kategorie a základní výšky podle počtu přihlášených závodníků.

Technická ustanovení:

· rozběžiště je pokryto umělým povrchem, možno použít tretry s hřeby do 9 mm

· ostatní povrch tělocvičny jsou parkety, na kterých je pohyb v tretrách přísně zakázán

· závody budou s hudebním doprovodem, závodníci si mohou donést vlastní hudební nahrávky na CD. Je nutné se v dostatečném předstihu domluvit s technikem.

Ceny:

Závodníci na prvních třech místech všech kategorií obdrží diplomy a věcné ceny. Od juniorských kategorií budou udělovány i peněžité odměny. O pořadí a udělení cen rozhodují pravidla atletiky. Konečné rozhodnutí ve sporných případech má ředitel a jury závodu.

Peněžité odměny:

juniorky, junioři, ženy B                     muži B

1.místo                   1 000,- Kč                                 2 000,- Kč

2.místo                      600,- Kč                                 1 500,- Kč

3.místo                      400,- Kč                                 1 000,- Kč

Peněžité odměny se udělují pouze v případě účasti více jak tří závodníků v každé kategorii. V případě rovnosti pořadí se peněžitá odměna dělí.

www.hustopecskeskakani.cz

Rekordy Hustopečského skákání

ml. žáci: Daniel Kolenčík, SG Brno 170 cm 1999
st. žáci: Daniel Kolenčík, SG Brno 201 cm 2001
dorostenci: Jiří Křehula, MS Brno 208 cm 1999
Andu Nuh, Qatar 208 cm 2016
junioři: Jaroslav Bába, SSK Vítkovice 230 cm 2003
muži: Ivan Uchov, Rusko 238 cm 2011
Gianmarco Tamberi, Itálie 238 cm 2016
ml. žákyně: Jana Novotná, JAC Brno 160 cm 2012
st. žákyně: Eliška Buchlovská 171 cm 2013
Jana Novotná, JAC Brno 171 cm 2013
dorostenky: Eliška Buchlovská, JAC Brno 180 cm 2015
Klára Krejčiříková, AK Olymp Brno 180 cm 2018
juniorky: Mariya Kuchina, Rusko 193 cm 2012

Michaela Hrubá, JAC Brno 193 cm 2016
ženy: Ariane Friedrich, Německo 200 cm 2009

 

Propozice ke stažení: 2019-hs-propozice.doc

juniorky, junioři